Het perfecte plaatje

Of u nu op zoek bent naar foto’s of video’s van uw auto, foto’s om uw huis aan te kleden, zakelijke portretten voor LinkedIn of uw evenement in het beste licht vast te leggen.

Ik heb de passie en creativiteit om uw idee werkelijkheid te maken! Neem vooral contact op om uw idee te bespreken en dan kunnen we eventueel iets voor elkaar betekenen

The perfect picture

Whether you are looking for photos or videos of your car, photos to decorate your house, business portraits for LinkedIn or to capture your event in the best light.

I have the passion and creativity to make your idea a reality! Please contact me to discuss your idea and we might be able to do something for each other.


OVER

Mijn naam is Marc, ik ben momenteel 23 jaar oud en ben sinds een paar jaar geïnteresseerd in fotografie. Begin 2021 kocht ik mijn eerste camera en tijdens mijn reis door Amerika heb ik dagelijks veel geleerd over fotografie en camera’s.

Het plezier van fotografie voor mij is het denkproces erachter. Niet persé in de foto’s, maar wat een foto mooi maakt. Ik heb een soort denkproces gecreëerd om in de creatieve stemming te komen en hiermee probeer ik de beste foto’s te maken voor mijn klanten.

ABOUT

My name is Marc, I am currently 23 years old and have been intrigued by photography for a few years. I bought my first camera at the start of 2021 and on my journey through Amerika I’ve been learning about photography and camera’s on a daily basis.

For me the joy of photography for me is the thought process behind it. Not persé in the pictures, but what makes a picture beautiful. I’ve created a type of thought process to get into the creative mood and with this I try go get the best shots for my clients.

Waarom een zou u een fotograaf inhuren?

De tijd dat ieder zijn Smartphone over een camera beschikt die bijna valt te tippen aan wat een fotograaf meesleept is realiteit. Dit zegt alleen niet alles!

Een fotograaf beschikt over de creativiteit, het inzicht en de ervaring om een moment, uw diensten en dierbare momenten pakkend vast te leggen.

Hierin herken ik mijzelf natuurlijk compleet. Overal waar ik kom ben ik op zoek naar het perfecte plaatje. Dit levert vele reacties op uit mijn omringende familie en vrienden, waardoor ik juist de stap gemaakt heb om meer van mijn hobby te maken.

Heeft u een idee? Dan zou ik graag met u gaan zitten om hier een passend plaatje voor te bedenken en dit werkelijkheid maken!

Why hire a photographer?

The time that everyone’s Smartphone contains a camera that can almost match what a photographer carries, is a reality. It just does not give you the full picture!

A photographer has the creativity, insight and experience to capture a moment, your expertise and precious moments captivatingly.

And of course, I completely recognise myself in this. Everywhere I go I am looking for the perfect picture. This results in many reactions from my surrounding friends and family, which is exactly why I took the step to make more of my hobby.

Do you have an idea? Then I would like to sit down with you to come up with a suitable picture and make it a reality!


Marc Elzen Captures on Instagram


Marc Elzen Automotive on Instagram


Marc vd Elzen

Uden, Noord-Brabant

The Netherlands


m.elzen@outlook.com
(+31) 06 27 55 04 19